top of page

ATT ANLITA OSS

ÄR DU I STARTGROPARNA FÖR EN NYBYGGNATION ELLER RENOVERING?
Anlita en proffesionell inredningskonsult. 

Maria hjälper Er att skapa hållbara, långsikta val utifrån Er personliga stil. Med väl genomtänkta val och med helheten som utgångspunkt, ser Maria även utifrån det ekonomiska hållbara perspektivet. Min vision är att det alltid ska vara ekonomiskt lönsamt i längden att anlita en extern konsult.

MÖTE & OFFERT

Vi bokar ett första möte – kostnadsfritt!

Vi träffas på plats hemma hos er för att gå igenom vad ni behöver hjälp med. Tillsammans diskuterar vi tankar och idéer, era behov och omfattning på projektet. Vi pratar om er stil, vilken känsla ni vill uppnå i ert hem, era inredningsdrömmar, och er budget. Vi mäter upp ytorna och tar bilder, som vi sedan har som underlag under hela designprocessen.

·  Offert. Inom ett par dagar kommer vi tillbaka med en offert på det arbete som vi

diskuterat. Efter accepterad offert så kör vi igång!

DESIGNFASEN

Vi sätter en tidsplan tillsammans och arbetet påbörjas. Vi arbetar fram moodboard,

med stil och färger som sätter känslan, planskisser, färgschema, förslag på möbler och inredningsdetaljer med mera.

·   Avstämningsmöte (via telefon/mail eller så träffas vi) under arbetets gång för att ni ska vara delaktiga i processen och vara säkra på att vi är på rätt väg och att vi har förstått dig rätt.

·  Konkret förslag. Efter avstämningsmötet fortsätter arbetet och ett konkret förslag arbetas  fram.

·  Presentations möte. Vi går igenom det förslag vi tagit fram i detalj. Ni får en sammanställning av hela förslaget, inklusive planskisser, tyg- och färgprover och detaljerad produktlista.

·  Genomförande. Många kunder väljer att gå vidare och låta oss även sköta hela (eller delar av) genomförandet av inredningsprojektet:

INKÖP / UPPHANDLING AV HANTVERKARE

·  Inköp av alla varor, bokning av leveranser och färdigställande på plats.

·  Sammanställa underlag – ritningar och rumsspecifikationer

·  Ta in offerter / upphandla hantverkare.

PROJEKTLEDNING

Vi leder projektet genom hela din renovering. Vi gör beställningar, planerar leveranser, håller i möten, och ser till att projektet genomförs enligt plan.

bottom of page