top of page

SÅ JOBBAR VI

DUO STUDIO är två kreatörer som jobbar tillsammans, enskilt eller med fler kompetenser från vårt stora nätverk. Allt beroende på uppdragets karaktär.

Vi erbjuder inspirerande och kundanpassade lösningar utifrån dina önskemål. 

Med lång erfarenhet och ett kreativt sinne som grund flätas våra grenar samman

– fotografi, inredning och design. 

Att tänka hållbart och långsiktigt när det kommer till inredning är en självklarhet för oss, men också att tänka hållbart och långsiktigt i hela ledet, för kunderna, mot oss själva och inte minst mot vår miljö. 

Inga utmaningar är för stora, inga frågor för små…

bottom of page